Doel en missie

Geïnspireerd door veelvuldig bezoek (meer dan 20 jaar) aan Gambia, geïmponeerd door de armoede, steeds weer ons afvragend welke hulp nu uiteindelijk het meeste effect heeft, kwamen we uiteindelijk uit op onderwijs.

Onderwijs, in Gambia niet gratis, moet uiteindelijk kunnen leiden tot een middenklasse.
Hetgeen er vervolgens toe moet (kunnen) leiden dat er zich een stabielere economie ontwikkelt, en meer vertrouwen in de toekomst.

Gambia is een extreem arm land.
Er heerst weliswaar, dankzij de geografische ligging, geen honger, maar dat is dan ook alles.
Veel kinderen gaan niet naar school, en er lijkt een soort berusting te bestaan aangaande deze situatie.
Mede vanuit toeristen zijn zeer zeker goedwillende initiatieven ontstaan, maar vaak zijn ze net zo snel weer verdwenen: Na een heerlijke vakantie een jaar een kind sponsoren en dan weer vergeten.....

Vanuit deze overwegingen hebben wij stichting Karangbungoo, hetgeen betekent: naar school, opgericht.
Ons idee is meer continuïteit te bieden in onze hulp.
Wij gaan niet eerder tot sponsoring van een niet schoolgaand kind over tot we de garantie kunnen bieden voor de gehele basisschool periode. We beperken ons ook tot hulp voor kinderen (vanaf 4 jaar) in de basisschool periode omdat we denken daarmee een bredere bijdrage te kunnen leveren. En we onze focus scherp kunnen houden!! Voorts zullen we voornamelijk met 1 school gaan samenwerken. Dit biedt het voordeel dat we meer controle kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs, alsmede de prestaties van de gesponsorde leerling beter kunnen volgen. Overigens hebben we ter plekke hiervoor ook een gewezen hoofdonderwijzer, nu jurist, die periodiek de school zal bezoeken, naast uiteraard onze eigen onaangekondigde bezoeken. Tenslotte biedt de samenwerking met één school enig financieel voordeel, we kunnen een lagere fee per kind bedingen. We zullen onze stichting activiteiten zo transparant mogelijk houden: regelmatige feedback vanuit de school, alle inkomsten en uitgaven inzichtelijk voor alle sponsoren.


Stichting Karangbungoo

Het stimuleren en bevorderen van basisonderwijs aan kinderen in Gambia

Kvk en Belastingdienst

Kvknummer: 59462337
Registratie Belastingdienst: 853501233

Rekeningnummer

ING bank 06299162
iBAN NL56INGB0006299162
Bic: INGBNL2A

Contact