Nieuws

TERUBLIK EN VOORUITBLIK 2018-2019 KARANGBUNGOO

Beste sponsoren, donateurs en andere belangstellenden,

We kijken terug op een rustig jaar. Het aantal kinderen dat we naar school kunnen brengen, is gestegen naar 19. De kinderen hebben het zonder uitzondering goed gedaan: Weinig tot geen verzuim, redelijke tot goede prestaties. De terugrapportage van de scholen was bevredigend, we bleven een goed beeld houden van onze kinderen.

Onze Karangbungoo vertegenwoordiger in Gambia, Omar Joof, moest noodgedwongen het stokje overdragen: Te druk met z'n dagelijkse werk. We hebben Omar dank gezegd voor zijn inzet en zijn blij dat hij voor de stichting behouden blijft. Mocht zijn opvolgster Ida Janko ziek zijn of advies nodigen hebben, dan is Omar paraat. We zijn blij met Ida als opvolgster. Ida komt uit het onderwijs, heeft tijd voor ons, is daadkrachtig en enthousiast. Hieronder introduceert ze zichzelf:

Hello to da karangungoo foundation I will like to introduce my self my name is Miss Ida Janko am 34 years old am a Gambian citizen, representative for karangungoo foundation I start this year with da school with harry this first team, I have been visiting da school twice a month and everything is going well...... this are the schools I have been visiting YAKANU, LATRIKUNDA SABDI, BUNDUNG PRIMARY, ENMA, KINGDOM HERITAGE, KING’S GARDEN!! All schools are closed today for the first team till the second team i promise to do my best for the work THANK YOU

Vooruitkijkend naar 2019: De organisatie is goed, de basis solide. We durven nu wel de ambitie uit te spreken dat we gecontroleerd willen doorgroeien. We zouden graag willen dat er eind van dit jaar 25 kinderen naar de basisschool kunnen. Daarvoor hebben we echter meer sponsoren en donaties nodig. Zoals een ieder weet, garanderen we ieder kind zes jaar onderwijs. We gaan dus niet eerder over tot het plaatsen van een nieuwe leerling als we die 6 jaar basisonderwijs kunnen garanderen. Mogen we op u rekenen?


Tot slot: Veel dank aan de huidige sponsoren een gelukkig en gezond 2019 gewenst.

Vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Karangbungoo

Stichting Karangbungoo

Het stimuleren en bevorderen van basisonderwijs aan kinderen in Gambia

Kvk en Belastingdienst

Kvknummer: 59462337
Registratie Belastingdienst: 853501233

Rekeningnummer

ING bank 06299162
iBAN NL56INGB0006299162
Bic: INGBNL2A

Contact