Ondersteuning

Ondersteuning van onze activiteiten kan op de volgende manieren:

a) eenmalige donatie
b) jaarlijkse donatie
c) sponsoring van een kind gedurende de gehele basisschool periode (6 jaar; donatie € 25 per maand),
d) donatie van kinderkleding, schoolmaterialen

Indien gekozen wordt voor sponsoring van een kind gedurende de gehele schoolperiode zal de donatie voor 100% besteed worden aan de opleidingskosten van het betreffende kind.
Alle andere donaties zullen voor het overgrote deel ( meer dan 95%) worden gebruikt voor de opleidingskosten van kinderen.
Echter de kosten voor instandhouding van de stichting zelf (administratiekosten, website), transportkosten kinderkleding en schoolmaterialen zullen ook uit deze donaties worden betaald.

Wij bezitten de Anbi status als Stichting en giften aan onze stichting kunt u in aftrek brengen op uw aangifte inkomstenbelasting. Indien u een jaarlijkse donatie (periode minimaal 5 jaar) of sponsoring van een kind gedurende de gehele basisschool periode wilt doen, is uw gift zelfs vanaf de 1e euro geheel aftrekbaar!! Hiervoor kunt u de overeenkomst van periodieke gift invullen, zoals deze op de website is vinden. Indien u ons wilt machtigen, dan is ook tevens een machtigingsdocument te downloaden. Beide formulieren zijn door de Belastingdienst opgesteld.

Klik hier voor de overeenkomst van periodieke gift

Klik hier voor het machtigingsdocument

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet!!

Bedrijfssponsors:

Stichting Karangbungoo

Het stimuleren en bevorderen van basisonderwijs aan kinderen in Gambia

Kvk en Belastingdienst

Kvknummer: 59462337
Registratie Belastingdienst: 853501233

Rekeningnummer

ING bank 06299162
iBAN NL56INGB0006299162
Bic: INGBNL2A

Contact